Zwroty i Reklamacje


Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Oświadczenie należy wysłać na adres:

przedsionki.com.pl

 Zbigniew  Puzio

Rzeczna 37

55-093 Kiełczów

TU Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy